Who we are:


Helle Rootzen

Professor in learning technology and digitalization at DTU Compute and director of Center for Digital Learning Technology

Her research in and development of new learning technologies has changed the way mathematics are taught at DTU and at other universities. She has had a long engagement in digitalization of industry, in education/learning, and in exponential technology and she is alumnus from Singularity University. She has a statistical background and an extensive experience in working as a statistician with industry and with researchers from many different fields of sciences and engineering. From 2010-15 she was Head of Department at DTU Compute. In this period she led a value-adding merger between DTU Informatics and DTU Mathematics into the new DTU Compute with almost 400 employees. She has overseen the successful move of parts of the department into a new, modern building, which has set new standards for innovative learning environments and office spaces. During her time as director DTU Compute has multiplied the number of external research grants, has made substantial contributions to innovation, and has impacted the political scene. She has been leader for many research- and teaching projects and was elected as teacher of the year at DTU in 2000.

 

Karsten Schmidt

Education coordinator at DTU Compute

He has since 2001 taught the introductory DTU mathematics course Mathematics 1 for undergraduate students. In 2007 he took over the coordination of the course, and has since been the project manager for the ongoing development projects, which have made the course known for its use of e-learning and blended learning. Karsten is educated in Danish literature and mathematics from the Copenhagen University, and started his career in teaching and research in Danish literature at university level. Before he was employed at DTU, he coordinated study programs in Danish language and mathematics for refugees to be prepared for university studies. Karsten lectures and does research in mathematics-didactic topics regarding use of e-learning and IT. He is appointed Danish national representative of ICMI, the International Commission for Mathematics Education.

 

Lene Larsen

Mit arbejdsliv har altid haft læring som omdrejningspunkt. Jeg er uddannet folkeskolelærer. Arbejdet i 11 år i en privat it-virksomhed der primært udviklede læse-og skriveteknologi. Har haft forskellige jobfunktioner: support, udvikling og test af software, formidling, teamlead og projektleder. Er certificeret LEGO Education Teacher Trainer og faciliteret LEGO Education workshops (STEM/HUSO). Jeg er Master i ikt og læring(2018) med fokus på læring, videndeling og teknologisk udvikling i små og mellemstore virksomheder.

 

Marlene Engmann

Projektmedarbejder, KomDigital, learnT

Med en baggrund som cand.pæd. i didaktik fra DPU og lærer med 13 års undervisningserfaring har jeg mange års erfaring som didaktiker forankret i både praksis og teori. Jeg har gennem en længere årrække interesseret mig for og opbygget en bred viden indenfor det IT-didaktiske område både i egen praksis og sidenhen på kandidatstudiet, hvor jeg har fordybet mig i, hvordan IT kan understøtte læring.

 

Sofie Rasmussen

Projektleder KomDigital (SMART Greater Copenhagen – Digitale kompetenceløft i SMV’er og brancher med særligt behov), learnT.

Mit teoretiske fundament er formet via en bachelor i sociologi og økonomi, CBS, en master i facilitering, SACAP samt flere certificeringer i projektledelse fra Ledernes Kompetencecenter. Sofie har en lang række erfaringer med projektarbejde, innovation og tværfaglige partnerskaber. Hovedsagligt med henblik på at facilitere samarbejder imellem vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner o.a. aktører i arbejdet med at etablere viden og nye samfundsmæssige løsningmodeller. Fra klyngeakademiet REG X har hun arbejdet med at udarbejde erhvervspolitiske analyser, løsningsmodeller og anbefalinger som understøtter vækstudviklingen i det danske samfund, bl.a. udarbejdelse af model for strategiske samarbejder imellem små og store fødevarevirksomheder, samt klyngeanalyser af økosystemerne i offshore- og energieffektiviseringsklyngerne i Region Syd. Derudover har Sofie har en baggrund som iværksætter i Danmark og internationalt.

 

Contact

Helle Rootzén
Professor
DTU Compute
+45 51 64 74 76

Contact

Karsten Schmidt
Education Coordinator
DTU Compute
+45 45 25 58 56

Contact

Lene Larsen
Project worker
DTU Compute
+45 24 26 68 47

Contact

Marlene Williams Engmann
Project Assistant
DTU Compute
+45 45 25 96 77

Contact

Sofie Rasmussen
Project Manager
DTU Compute
+45 44 80 50 93

Contact

Anette Iversen
Project Secretary
DTU Compute
+45 45 25 96 77